93. A 488/2020. Korm. rendelet alapján engedélyezett vakcinák beadása

2021-02-06 10:49:00 FORRÁS:

Szerző: Jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

1. Kötelezhető, utasítható-e az orvos a 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján engedélyezett vakcina beadására? Ha igen, akkor ki utasíthatja erre? Megtagadható-e ez valamilyen okból, például a gyógyítás szabadságára hivatkozással vagy lelkiismereti okból?

Álláspontunk szerint az oltóorvosokat a felettük utasítási joggal rendelkező munkahelyi vezető, illetve ennek hiányában az egészségügyi hatóság utasíthatja bármilyen olyan koronavírus-vakcina beadására, amely a hatályos magyar jogszabályok alapján került engedélyezésre, így a 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján engedélyezett vakcinák használatára is.

Az orvos ugyanakkor az oltás beadását megelőzően tájékoztathatja a pácienst arról, hogy melyik vakcinát milyen eljárásban engedélyezték, így arról is, ha valamelyik vakcina engedélyezésére került sor a szokásos eljárástól eltérő módon. A tájékoztatáshoz való jog ugyanis az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 13. §-a alapján megilleti valamennyi pácienst, így tulajdonképpen ezzel kapcsolatos tájékoztatás az orvos részéről kötelező is. A páciens e tájékoztatás alapján kerülhet abba a helyzetbe, hogy – az egészségügyi önrendelkezési jogával élve – megalapozott döntést hozhasson arról, kéri-e a szóban forgó vakcina beadatását. Ez az ún. tájékozott beleegyezés, amelyet az Eütv. 15. § (3) bekezdése kifejezetten nevesít.

Ha azonban a páciens úgy dönt, hogy kéri a vakcina beadatását, az orvos ezt nem tagadhatja meg lelkiismereti vagy más okokra hivatkozva. Az orvosnak ugyanis álláspontunk szerint nem tartozik a hatáskörébe a meglévő engedély megalapozottságának felülvizsgálata.


2. Ha megtagadja az orvos, érheti-e bármilyen hátrány, retorzió emiatt?

A fentiekből következik, hogy ha páciens kéri a vakcina beadását, és ezt az orvos megtagadja, akkor azzal munkavégzési kötelezettségét megszegi, és így számolnia kell az ebből fakadó, minimálisan munkajogi jogkövetkezményekkel.

3. Ha utasításra beadja, kié a felelősség?

Az orvosnak, illetve az egészségügyi szolgáltatónak csak az oltás szakszerű, az alkalmazási előírásnak megfelelő beadásáért, az említett tájékoztatás megfelelő megadásáért, valamint az ezt is igazoló beleegyező nyilatkozat beszerzéséért áll fenn felelőssége. Az egyébként megfelelően tárolt, hatályos jogszabályok alapján engedélyezett oltóanyagból fakadó problémákért (pl. esetleges szövődményekért stb.) jogi felelőssége nem áll fenn az oltást beadó orvosnak.
ESEMÉNYEK