A nyilatkozattétel határideje

múlva jár le.

42. Kirendelhetőség

2020-05-02 10:10:00 FORRÁS: Magyar Orvosi Kamara

Szerző: jogi munkacsoport

Hírek - Jog-orvoslás

Kérdés

Kötelezhető-e munkavégzésre az a magyar orvos, aki nem tagja a MOK-nak, és nyártól külföldön dolgozik? Ez esetben is szükséges a miniszter engedélye az ország elhagyásához? Milyen módon ellenőrzik a hatóságok, hogy orvos-e az országot elhagyó személy?

Válasz

Ha a kérdés a kirendelhetőségre vonatkozik (másra nem értelmezhető), akkor onnan érdemes kiindulni, hogy a kirendelésre a jelenleginek megfelelő egészségügyi válsághelyzetben a 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. és 16-19. §-ai vonatkoznak. A rendelet szerint egészségügyi dolgozó rendelhető ki.

Az egészségügyi törvény az egészségügyi dolgozó fogalmát szakképesítés szerint határozza meg (3. § c) pontja), így a (magyar) orvos is ebbe a kategóriába tartozik. Ugyanakkor az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény értelmében egészségügyi tevékenységet (bizonyos, az eset szempontjából nem releváns kivételekkel) csak a szakmai kamara tagja végezhet, így a nem MOK-tag orvosként való foglalkoztatása a kirendelés útján álláspontunk szerint nem valósítható meg, ugyanis nem kamarai tag nem jogosult egészségügyi ellátást nyújtani.

A miniszteri engedély a kiutazáshoz a 81/2020. (IV. 1.) Korm. Rendelet szerint az egészségügyi dolgozó esetében elvárás, így – az Eütv. fogalommeghatározása szerint – a rendelet álláspontunk szerint vonatkozik minden egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyre. Ugyanakkor nem ismert az ország orvosok általi engedély nélküli elhagyásának ellenőrzési gyakorlata, erre vonatkozó jogszabályi rendelkezés sem lelhető fel.

Az kétségtelen, hogy ezen válaszok együttesen gyakorlatilag következetlennek tűnnek, de a jogszabályok alapján álláspontunk szerint ezekre a következtetésekre lehet jutni.

Kérdés

Milyen módon történik a kirendelt háziorvos bérezése? Mi történik a háziorvos kirendelése esetén az eredeti praxisával?

Van jogszabályi rendelkezés arra nézve, hogy kirendelés esetén a munkáltató milyen típusú védőfelszerelést köteles biztosítani?

Hány órás munkavégzésre kötelezhető a kirendelt egészségügyi dolgozó?

Válasz

https://mok.hu/hirek/jogorvoslas/24-kirendeles-haziorvos

Kérdés

Ha az egészségügyi dolgozó három éven aluli gyermek nevelése miatt kirendelés alóli mentességet élvez, akkor a mentessége csak a kirendelésre vonatkozik, avagy azt is jelenti, hogy a saját munkáltatójánál sem láthat el koronavírus-gyanús betegeket?

Válasz

A kirendelés alóli mentesség önmagában semmilyen egyéb kötelezettség alól nem mentesít önmagában, így pusztán erre hivatkozva munkavégzés alól nem mentesül az alkalmazott orvos.

Megtekintések száma: 5727
ESEMÉNYEK